Farmář objevil vzácnou minci s podobiznou Karla Velikého. Umístil ji do internetové aukce, aby si mohl postavit dům

Vzácnou stříbrnou minci s podobiznou Karla Velikého našel nedávno obyčejný farmář. Má na sobě jeden z mála portrétů, které za dob krále vznikly.

i Zdroj fotografie: Pxhere
                   

Mince se záhy po svém nálezu vydala na divokou cestu z farmy ve Francii na aukční stránky eBay a nakonec do muzea v Německu. Její nová cesta začala, když si chtěl Francouz postavit domek, ale neměl peníze. Vzpomněl si totiž, že po svém dědovi, pařížském farmáři, zdědil sbírku mincí. Když tuto numismatickou kolekci prošel, objevil minci s podobiznou krále Karla Velikého, tzv. denár. Ten pak dal na eBay do elektronické aukce.

Aukce s muzejní účastí

„Máme tu několik expertů, kteří eBay pravidelně kontrolují kvůli archeologickým kouskům,“ uvedl Frank Pohle, ředitel Route Charlemagne, skupiny muzeí v německém Aachenu. „Jeden z nich mi řekl, že je tam asi pravý denár Karla Velikého.“ Muzeum proto vstoupilo do aukce a následně ke své úlevě minci získalo. Je na ní zobrazen král včetně imperiálního titulu: IMP (erator) AVG (ustus) coby odkaz na císaře Augusta, prvního římského císaře.

iZdroj fotografie: Pxhere

Tomu se chtěl Karel Veliký přiblížit. Finální cena nebyla zveřejněna, ale dle Pohleho „tak drahá nebyla“. Karel Veliký vládl v letech 768–814 a byl prvním panovníkem, který sjednotil západní a střední Evropu po pádu říše západořímské v 5. století. Díky svému politickému vlivu, vojenské síle a blízkým vztahům s Vatikánem byl pak Karel Veliký na Vánoce roku 800 korunován římským císařem.

Navázání na tradici římských císařů

„Proto není moc překvapivé, že se na této minci prezentuje právě jako skutečný římský císař,“ uvedl Pohle. „Na hlavě má vavřín a je oblečen jako římský generál.“ Portrét také ukazuje, že měl kulatou tvář, knír a krátký krk, což zachytil i jeho životopisec Einhard. Jeho umístění na minci velké skoro 2 centimetry něco vypovídá o jeho ambicích. „Tento typ mince je příkladem toho, co dělali ve své době římští císaři.“

„Tedy použití platidla jako vlastního marketingového nástroje.“ Za Karlova života vzniklo jen asi 50 jednotlivých denárů, které nesou jeho portrét. „Většina jich má totiž jen jméno, nikoli podobiznu,“ vysvětluje Marjanko Pilekić, numismatik a badatel Schloss Friedenstein Gotha Foundation v Německu. „Rub mince má motiv budovy, která nese křesťanský kříž a vypadá jako přechod mezi římským chrámem a kostelem,“ podotýká Pohle.

Přesná doba vzniku této mince

Muzeum stanovilo, že mince o váze 1,5 gramu byla nejspíš vyražena v Aachenu, protože se jednalo o důležité město. Zde se Karel Veliký narodil a později tu také zemřel. Přesné datování je ovšem nejasné. Po vlastní korunovaci totiž nezačal hned používat titul císaře, který je na minci uveden. „I když byl korunován roku 800, použití titulu se objevuje až v roce 812. Má to spojitost s diplomatickými styky s Byzancí,“ vysvětluje Pohle.

iZdroj fotografie: Pxhere

Místo toho – dle Britannicy – užíval Karel titul „císař spravující římské impérium“. Roku 812 pak Byzanc konečně uznala jeho vládu, takže použil titul na minci. To dělá právě rok 812 možným datem výroby. Mohla být vyrobena také o rok později, když byl jeho syn Ludvík I. Pobožný ustanoven zastupujícím císařem a nechal si vyrobit podobné mince. „Karel byl poslední roky svého života nemocný a měl velkou starost o osud říše.“

Skutečné platidlo, nebo ne?

Měl jen jednoho syna, kterého ustanovil svým zástupcem. Jedna teorie říká, že mince byly vytvořeny v posledním roce jeho života. Tedy v době, kdy se staral hlavně o zařízení řádného nástupnictví. Další možností je, že tyto denáry byly vlastně pamětní mince u příležitosti korunovace, a nesloužily tudíž ani jako reálné platidlo, jako tomu bylo u normálních denárů. Ty existují v mnohem větších počtech a nezobrazují podobiznu ani imperiální titul.

Je obecně velmi těžké stanovit, jakou hodnotu měla tato mince v době své existence. „Obsažený objem stříbra je poměrně nízký, ale pokud jste měli takových denárů dvanáct až dvacet, mohli jste si nejspíš koupit krávu,“ upřesňuje Pohle. Mince z historických epoch se stále objevují na nejrůznějších, často naprosto nečekaných místech. A prakticky každá taková odhaluje další části a souvislosti dějinných epoch, procesů a příběhů.

Jakou nejstarší minci jste kdy měli v rukou?

Zdroj: ScienceDirect

Diskuze Vstoupit do diskuze
54 lidí právě čte
Zobrazit další články