Je Ježíš skutečný? Archeologové byli schopni potvrdit některé části Nového zákona a nalezli také fyzické důkazy o římském ukřižování

Někteří prohlašují, že Ježíš nebyl skutečný člověk. Ovšem během svého krátkého života byl zmíněn jak židovskými, tak římskými historiky.

i Zdroj fotografie: Unsplash
                   

Zatímco miliardy lidí po celém světě věří, že Ježíš Nazaretský byl jednou z nejdůležitějších figur světové historie, mnoho dalších odmítá samotnou myšlenku jeho skutečné existence. Roku 2015 byl anglikánskou církví proveden průzkum, ze kterého vyplynulo, že 22 % dospělých v Anglii nevěří, že by Ježíš byl skutečnou osobou. Znalci Nového zákona křesťanské Bible ovšem o jeho existenci pochybují jen velmi zřídka.

Archeologie o něm poznatky nemá

Ve starých dobách se vyskytly záznamy popisující ho jako kouzelníka nebo falešného proroka, ovšem stále jsou to záznamy o skutečné osobě. Neexistují však fyzické důkazy či archeologická evidence o jeho životě. Ovšem to by badatelé ani nečekali, protože venkované obvykle nenechávají archeologické stopy. Pravdou je, že neexistují stopy vlastně o nikom, kdo žil ve stejné době na stejném místě jako Ježíš. Ovšem jejich absence neznamená neexistenci takových lidí.

iZdroj fotografie: Pixabay

Pouze to potvrzuje, že pokud tehdy někdo žil, na 99,9 % neměl vliv na zbytek světa svého času a nezanechal nic, co by se zachovalo pro budoucí archeology. Otázka autenticity obklopuje také přímé relikvie s Ježíšem spojené, jako jsou trnová koruna, kterou měl údajně během ukřižování, nebo proslulé Turínské roucho, pohřební oděv s otiskem jeho tváře. Nicméně archeologové byli schopni potvrdit některé části z Nového zákona.

Důkazy mimo Nový zákon jsou mizivé

I když existují spory o existenci starověkého Nazaretu, Ježíšova biblického domova, archeologové odkryli kamenný dům s nádvořím, s hrobkami a vodní nádrží. Nalezli také fyzické důkazy o římském ukřižování, takovém, jaké bylo Ježíšem popsáno v Novém zákoně. Nejpodrobnější záznamy ohledně jeho života a smrti pochází z evangelií a dalších spisků Nového zákona. Jejich problémem je, že jsou všechny křesťanské.

iZdroj fotografie: Pixabay

To znamená, že je potřeba na ně pohlížet velmi kritickým okem, pokud jde o schopnost sdělit historickou skutečnost. Ovšem jejich tvrzení o Ježíšovi coby reálné osobě – Židovi s následovníky, odsouzeném Pilátem Pontským během vlády císaře Tiberia – jsou potvrzena pozdějšími zdroji s naprosto jinými předsudky či perspektivou. Máme tedy záznamy z různých dob a z různých pohledů na tu stejnou osobu.

Zdroj: History

Diskuze Vstoupit do diskuze
50 lidí právě čte
Zobrazit další články