Ilumináti – přísně tajná společnost, která chce ovládnout svět. Jaké slavné osobnosti do ní patří?

Prezident Joe Biden sotva složil v lednu 2021 přísahu a internet už zaplavily konspirační teorie. Týkaly se především jeho „iluminátské“ verze Bible, na kterou přísahal.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Podle dohadů je Biden samozřejmým členem staletí staré tajné společnosti, která usiluje o světovou nadvládu. Jejími členy jsou údajně osoby jako Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Katy Perry i královna Alžběta. Má to jen jeden háček. Joe Biden totiž přísahal na rodinné dědictví, Bibli verze Douay-Rheims, kterou římskokatolická církev používá naprosto běžně. Všichni zmínění označili konspirace za hloupost, což je ovšem ještě přiživilo.

Starověké symboly a špionské praktiky

Ale co vlastně živí všechny ty příběhy o všemocné sektě celebrit, miliardářů a politiků, kteří používají tajné pozdravy a drží svou totožnost v tajnosti? Radikální tajnou společnost Iluminátů založil bavorský profesor církevního práva jménem Adam Weishaupt v době, kdy mu bylo 38 let. Cílem protišlechtické a proticírkevní organizace bylo infiltrovat a rozložit všechny mocné instituce. Vytvořili plán pro likvidaci států, církve a šlechty.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Weishauptovi šlo o zrušení všech náboženství a vyhlazení vlád, aby lidstvo mohlo žít šťastně ve zcela rovném světě. Znakem Řádu byla Minervina sova, která v řecké mytologii tradičně provází Athénu, panenskou bohyni moudrosti. Dalším znakem je tečka uvnitř kruhu, symbol vševidoucího oka. To ovšem nepatří Bohu, ale superiorním Iluminátům, kteří sledují všechny pod sebou. A stejně jako symboly adaptovali tajná jména a špionské praktiky.

Rozděl a panuj, udržení kontroly

Například Weishaupt byl „Bratr Spartakus“ podle otroka, který vedl vzpouru dalších otroků a terorizoval Řím po celé 3 roky. Weishaupt cílil na mladé fanatiky, které rekrutoval ze zednářských lóží. Kdokoli nad 30 už nebyl důvěryhodný. „Když je nedokázal přesvědčit po dobrém, použil jezuitské triky, takže donášeli jeden na druhého, a odděloval ty, kteří mezi sebou měli pouto. Likvidoval vše, co by ohrozilo jeho jasnou kontrolu,“ říká John Robinson.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Rekruti také dodávali jména příbuzných, přátel i nepřátel. Měli také doporučovat další vhodné kandidáty pro vstup do Řádu, stejně jako ty nevhodné. Po třech letech spolupráce se svým tutorem složili přísahu, že budou konat v zájmu společnosti, trestem za vzpouru byla smrt. Existoval i plán na sesterstva, která měla být mužům podřízena. Jedno z žen ctnostných, druhé z těch, které se morálce zprotivily. Ani jedno nemělo vědět o tom druhém.

Infiltrace všech složek moci

Bavorští ilumináti se dostali do veřejných úřadů a soudů. Odhady rozsahu skupiny se velmi liší, někteří uvádí 650 lidí, jiní 2 500 i víc. Nakonec však byla skupina odhalena a pronásledována. Dokumenty nalezené v jejich domovech, jako tomu bylo u diplomata Franze Xavera von Zwackha, potvrdily jejich sny o světové nadvládě. Bavorský vévoda Karl Theodor pak tajné společnosti roku 1785 zakázal. Ale opravdu Ilumináti zmizeli?

Robinson i další badatelé namítají, že Weishaupt byl sice vyhnán, ale nikoli uvězněn, takže pokračoval v psaní a další práci. Existují dokonce dohady, že právě tento spolek stál za Velkou francouzskou revolucí. Jejich zapojení se od té doby hledá prakticky kdekoli, především v politice. Stali se námětem mnoha děl populární kultury. Poslední, kdo výrazně oživil zájem o toto společenství, byl Dan Brown se svým románem Andělé a démoni z roku 2009.

Jak vnímáte tyto tajné spolky a řády?

Zdroj: ScienceNews

Diskuze Vstoupit do diskuze
77 lidí právě čte
Zobrazit další články