Čeští vědci potvrdili, že zrzky jsou sexuálně aktivnější než ostatní ženy. Důvodem není genetika, ale společenský stereotyp

Česká studie z října letošního roku zkoumala pravdivost zažitého stereotypu o promiskuitě rusovlasých žen. Z pěti možných vysvětlení obstály jen dvě.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
i Zdroj fotografie: Pixabay
i Zdroj fotografie: Pixabay
i Zdroj fotografie: Pixabay
i Zdroj fotografie: Pixabay
Další 1 fotografie
Další 1 fotografie
                   

Rusovlasí lidé tvoří v rámci světové populace pouhé 1–2 %. V samotné Evropě jich je o něco více; ryšavých je 1–9 % všech Evropanek, přičemž největší koncentraci zaznamenala Velká Británie. Vzhledem k tomu, že se jedná o minoritní skupinu, jsou často předmětem celé řady stereotypních názorů. O zrzkách se kupříkladu traduje, že jsou temperamentní, sexy, vášnivé a sexuálně velmi uvolněné až promiskuitní. Ačkoliv můžete u zrzek toto chování pozorovat, žádné z uvedených tvrzení dosud nebylo vědecky podloženo.

Studie hledala vysvětlení stereotypů

Kolektiv autorů z Katedry filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zveřejnil minulý měsíc pozoruhodnou studii. Ta se zabývá zažitými stereotypy o rusovlasých ženách, které jsou spojené s jejich sexualitou. Vědecké studie se zúčastnilo celkem 200 respondentů, z toho 109 žen (v průměrném věku 27 let) a 91 mužů (v průměrném věku 32 let). Sběr relevantních dat probíhal jak online dotazníkem, tak za osobní účasti respondentů od 17. září do 3. října 2018.

iZdroj fotografie: Pixabay

Celý výzkum se soustředil na potvrzení, či vyvrácení 5 základních teorií, které nabízejí možná vysvětlení rozšířených tvrzení o sexualitě rusovlásek. První poskytuje interpretaci v souvislosti s vyšší hladinou estrogenu, druhá pracuje s rychlejší životní strategií, která vychází z horšího zdraví rusovlasých lidí. Třetí teorie uvažuje změněné vnímání sebe sama v důsledku prezentovaných stereotypů. Čtvrtá hledá vysvětlení v enormním zájmu mužů o zrzky a pátá uvažuje, že ryšavé ženy jsou sexuálně aktivnější kvůli svým předchozím zkušenostem.

Sexuální chování rusovlásek ovlivňuje jejich okolí

V rámci studie se podařilo vyvrátit první tři teorie (vliv hormonů na sexuální chování rusovlásek se nezkoumal). Horší zdravotní stav ryšavých lidí se nepotvrdil a rovněž se neprokázalo změněné vnímání sebe sama v důsledku stereotypizace. Naopak se prokázala čtvrtá teorie, která akcentovala zvýšený zájem o rusovlásky ze strany mužů. Ten je vyvolán zažitými stereotypy, díky nimž muži získali představu, že jsou rusovlásky dostupnější a svolnější k sexuálním aktivitám.

Vzhledem k faktu, že se muži dvoří rusovláskám častěji a rovněž i dříve, přejímají ryšavé ženy toto chování za normální, tudíž na něj reagují pozitivně, nebo ho dokonce samy přebírají. U rusovlásek lze poté vypozorovat zvýšenou sexuální touhu, zvýšenou sexuální aktivitu i vyšší počet sexuálních partnerů. Ryšavé ženy mívají rovněž pohlavní styk dříve, než je obecný průměr, a v rámci sexuálních aktivit vykazují vyšší submisivitu. Pátá hypotéza se tedy také jeví jako správná.

iZdroj fotografie: Pixabay

Zajímavým zjištěním studie bylo, že toto chování se týká pouze rusovlasých žen. Ryšaví muži žádnou souvislost mezi barvou svých vlasů a sexuálním chováním nevykazují. Závěry provedené studie rovněž korespondují se závěry dřívějších studií, které se zabývaly jejími dílčími aspekty. Ovšem je důležité zmínit, že se nemusí jednat o zcela průkazný vzorek, jelikož výběr jedinců probíhal v rámci úzké skupiny motivovaných lidí. Vědci proto vybízejí k zopakování studie na větším vzorku populace.

Jakou barvu vlasů považujete za nejatraktivnější?

Zdroj: OSFPreprints

Galerie

Další 1 fotografie
Další 1 fotografie
Diskuze Vstoupit do diskuze
105 lidí právě čte
Tomáš Vaculík
Autor článku

Tomáš Vaculík

Zobrazit další články