Budeme jednoho dne nesmrtelní? Vědci mají jasný pohled na maximální věk, kterého se v budoucnu dožijeme

Na základě rozsáhlé lékařské studie došli světoví odborníci k závěru, že maximální délka života, které se kdy člověk bude schopen dožít, je 150 let.

i Zdroj fotografie: Pexels
                   

Studie probíhala na základě analýzy rozsáhlých souborů dat. U dobrovolníků byla sledována jejich fyzická kondice, hodnoty krevních testů, provedena byla i analýza jejich DNA. Získané údaje byly následně vloženy do speciální výpočetní aplikace, která určila, že maximální věk se pohybuje na rozmezí od 120 do 150 let. Během doby testování došli vědci k závěru, že existují dva důležité parametry, které jsou zodpovědné za délku života. Jedná se o faktory týkající se životního stylu, ale i přirozených reakcí našeho organismu.

Biologický věk se nerovná věku kalendářnímu

Prvním je biologický věk, který souvisí se stresem, stylem našeho života a také nemocemi. Druhým parametrem je pak odolnost, reakce těla na tyto situace a jeho schopnost vrátit se do normálního stavu. Speciální aplikace, kterou výzkumníci vyvinuli, dokáže na základě zdravotních dat určit náš biologický věk. Ten mnohdy nemusí odpovídat tomu kalendářnímu. Na základě vyhodnocení získaných údajů nám je aplikace také schopna sdělit, jak dlouho nám bude trvat zotavení z prodělané nemoci. 

iZdroj fotografie: Pexels

Na základě studie bylo dále zjištěno, že náš mozkomíšní mok mění s přibývajícím věkem rychlost toku. Tyto změny jsou úzce spojeny s hlavními životními funkcemi, a to srdeční frekvencí a dýcháním. Již z dřívějších studií je zřejmé, že po 40. roce života začíná klesat nejen objem, ale i celková váha našeho mozku. Šedá hmota mozková se totiž během středního věku člověka zmenšuje, což úzce souvisí s buněčnou smrtí. Hmota bílá, která je zodpovědná za nervovou komunikaci, začíná ubývat právě po 40. roce života. 

Velký vliv má snížení produkce hormonů

Stárnutí totiž ovlivňují specifické senescentní buňky. Vědci se domnívají, že ovlivněním těchto buněk bude možné prodloužit délku našeho života. V průběhu staletí dochází k zvyšování průměrné délky života, dříve se pohybovala na rozmezí mezi 20 a 40 lety, dnes je to kolem 80. Pozitivní vliv na délku našeho života má kvalitnější strava, čistá voda, lepší hygienické podmínky, ale také medicína a značné lékařské objevy. Na základě těch bude v budoucnu možné použít genetickou mutaci k prodloužení délky našeho života. 

iZdroj fotografie: Pexels

Studie totiž prokázaly, že se zvyšujícím se průměrným věkem dochází ke zvýšení odolnosti těla. Ta se každých 8 let dokonce zdvojnásobuje. Tento objev potvrzuje takzvaný zákon úmrtnosti. Vědcům se podařilo nalézt a rozšifrovat enzym, který dokáže zastavit stárnutí rostlin. Je tedy jen otázka času, kdy se tento enzym pokusí aplikovat na zvířata a následně i na lidi. Tento objev by mohl vést k vývoji léků, které budou blokovat proces stárnutí buněk. 

Zdroj: DailyMail

Diskuze Vstoupit do diskuze
144 lidí právě čte
Zobrazit další články