Rodinný incest je dnes častější než v minulosti. Křížení sestřenic a bratranců je problém současnosti, uvádí vědci

Naši předkové skrývají ve svém genomu jedno překvapení za druhým. Četnost svazků mezi příbuznými je na tom opačně, než bychom dnes předpokládali.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Kosti prehistorických lidí a následující rozbory sekvencí DNA ukázaly nepříjemnou věc ohledně křížení. Tzv. inbreeding, tedy svazky mezi blízkými příbuznými, jsou aktuálně častější než během posledních 45 000 let. Frekvencí tohoto druhu svazků a srovnáním minulosti a dneška se zabýval vědecký tým z Lipska a Chicaga. Pečlivá analýza ukázala zcela opačný trend, než jaký mnozí z badatelů předpokládali.

Klidnější minulost

Analýza DNA pozůstatků zahrnovala kosti 1 785 jedinců, jejichž život se odehrál během posledních 45 000 let. Přitom byli zcela rozprostřeni jak v prostoru, tak v čase. Analýza odhalila, že rodiče 54 osob z této skupiny byli bratranci a sestřenicemi. Jde tak o pouhá 3 % jedinců. Následoval stejný rozbor DNA 1 941 žijících lidí, kde se stejný typ svazku rodičů objevil u 176 lidí. To je 9 %, tedy trojnásobek toho, jak často se toto křížení vyskytovalo v civilizacích starověku.

iZdroj fotografie: Depositphotos

K rozboru DNA byl použit nový program vyvinutý právě pro tento výzkum. Zkoumání pak srovnává dlouhé úseky DNA, které jsou totožné v kopiích od každého z rodičů. S rostoucí příbuzenskou blízkostí rodičů jsou právě tyto úseky častější a totožné sekvence delší. Nová technologie také vědcům dovolila srovnat až desetkrát více vzorků genomů než kdy dříve. Byla tak odhalena nejen příbuznost rodičů, ale také frekvence dětí mezi příbuznými v minulosti.

Zemědělství a legislativa

Příbuznost lidí v konkrétním etniku radikálně poklesla v době, kdy společnosti světa přecházely z lovu a sběru na usedlejší zemědělství. Svazky mezi příbuznými či sex mezi nimi jsou v různých částech světa trestné různým způsobem. Naše zákony vnímají jako trestný čin sex či sňatek v přímé linii – tedy otec a dcera, matka a syn, bratr a sestra. Vztah tohoto typu v linii třetího a čtvrtého stupně je tolerován, takže bratranec a sestřenice se nemusí legislativy bát.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Proti takovým svazkům v zásadě nevystupují ani lékaři. Příbuzní, kteří chtějí takový krok podniknout a mít v budoucnu děti, si mají ovšem důkladně ověřit rodinné zdraví. Jedná se hlavně o přítomnost vrozených vad, a to včetně několika generací předků dozadu. Přísnější je v tomhle ovšem církevní uzavření sňatků. To manželství odmítá i mezi nepřímými příbuznými, ovšem biskup může udělit výjimku. Vyskytuje se ve vaší rodině takový svazek?

Zdroj: ScienceDaily

Diskuze Vstoupit do diskuze
132 lidí právě čte
Zobrazit další články