Oko je nejen oknem do duše –⁠ lékaři pomocí jeho nasnímání dokáží zjistit, zda vám nehrozí předčasná smrt

Pravděpodobnost vývoje zdravotního stavu ve vašem stáří mohou dnes lékaři zjistit pomocí rychlého a bezbolestného skenu oční sítnice.

i Zdroj fotografie: iStock
                   

Přibývající roky mají bezpochyby vliv na tělo každého člověka. Ovšem skutečnost, že jsou dva lidé časově stejně staří, neznamená identickou kondici jejich tělesných schránek. Ani stejné tempo toho, jak tělo postupně uvadá. Pohled hluboko do útrob lidského oka by mohl být velmi rychlou cestou, jak změřit skutečný biologický věk těla. Na tomto záblesku budoucnosti se dá diagnostikovat přesné zdraví pacienta, jak uvádí nová studie.

Predikce stáří pomocí algoritmů hodnotících sítnici

Modely a simulace se momentálně učí predikovat vývoj zbývajícího života člověka pouhým pohledem na jeho sítnici. To je tkáň nacházející se na zadní straně oka. Tento algoritmus je natolik přesný, že dokázal v Británii zjistit věk skupiny skoro 47 000 lidí středního a pokročilého věku. To všechno s odchylkou maximálně 3,5 roku. Během dekády po provedení těchto skenů zemřelo 1 871 lidí, přičemž s větší pravděpodobností umírali lidé, kterým byl na základě obrazu sítnice odhadován vyšší věk.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Algoritmus například předpověděl, že sítnice konkrétního člověka byla o rok starší než jeho oficiální věk. Riziko smrti z jakékoli příčiny během dalších 11 let se pak zvýšilo o 2 %. Zároveň se riziko úmrtí z jiných příčin než rakoviny nebo kardiovaskulární choroby zvýšilo o 3 %. Tyto nálezy pocházejí čistě z pozorování. Nevíme tudíž, jak funguje tento vztah na biologické úrovni a co ho ovlivňuje.

Rozsáhlá diagnostika na jednom místě

Tak jako tak ale výsledky podporují rostoucí počet důkazů, že právě sítnice je vysoce citlivá na jakékoli poškození způsobené stárnutím. Tato viditelná tkáň obsahuje mnoho cév i nervových vláken, tudíž nese velké množství informací o zdraví srdečním i mozkovém. Předešlé studie naznačily, že právě buňky na pozadí lidského oka mohou pomoci predikovat výskyt srdečních chorob i například problémů s ledvinami, stejně jako další znaky stárnutí.

iZdroj fotografie: Depositphotos

„Značná spojitost mezi věkem sítnice a úmrtností z jiných příčin než rakoviny a srdečních problémů, společně s přibývajícími důkazy spojení oka a mozku, podporují myšlenku, že právě sítnice je oknem neurologických onemocnění,“ uvádí autoři studie. Protože v rámci studie zemřelo na demenci jen 20 lidí, nebyli badatelé schopni spojit konkrétní poruchu v mozkové oblasti s jasným rysem zdraví zachyceným v sítnici.

Potenciálně velmi užitečný nástroj pro lékaře

Poukázali rovněž na to, že úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění v posledních letech ubývají. Medicíně se totiž daří zabránit rozvoji toho, co by jinak byly naprosto fatální případy. Předchozí studie například ukázaly, že fotografie sítnice mohou pomoci určit rizikové faktory právě pro tyto choroby. „Jádro této práce podporuje hypotézu, že právě sítnice hraje velmi podstatnou roli v celém procesu stárnutí.“

„Je vysoce citlivá na kumulované poškození v důsledku stárnutí, které zvyšuje riziko úmrtí,“ uvádí autoři. Existují i další ukazatele biologického věku, jen nejsou tak přesné jako sken oční sítnice. Navíc jsou náročné na čas i finance a většinou bolestivé. Sítnici lze nasnímat během 5 minut. Jakmile zjistíme, jak je tato tkáň propojena se zbytkem těla, budou mít všichni lékaři v rukách nový, velmi mocný a velmi spolehlivý nástroj.

V rámci jakého zákroku vám kdy prováděli sken oka?

Zdroj: Science

Diskuze Vstoupit do diskuze
81 lidí právě čte
Zobrazit další články